Informatie voor donateurs

Wilt u de kerk steunen en éénmalig donateur zijn, dan kunt u de volgende gegevens gebruiken om het gewenste gift over te maken naar de Armeens Apostolische kerk ‘Surp Hoki’ te Amsterdam:

Naam: Armeens Apostolische Kerk Amsterdam
Adres: Krom Boomsloot 22

Postcode: 1011 GW

Plaats: Amsterdam

Incassant ID: NL44INGB0005596516

Mocht u maandelijks een gift willen geven, dan verwijzen wij u naar lid worden.

Alvast bedankt voor uw steun. Moge God u zegenen met Zijn giften.

‘’Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.’’ (Speuken 18:16, NBV)