Vartavar 2023

Image
1

Vandaag heeft de Armeens Apostolische kerk Vartavar gevierd. Hier vieren wij de transfirguratie van de Heer Jezus Christus dat staat beschreven in de evangelie van Lucas 9:28-36.

Vandaag nodigt de Heer Jezus Christus ons uit om met de drie apostelen de berg Tabor te beklimmen. Hij roept ons bij Hem. Bovenaan Tabor staat de openbaring, de theologie, maar om daar te komen is geloof, wil, werk, deugd nodig. Het is nooit gemakkelijk om hoogten te beklimmen, maar die vermoeidheid, je pijnlijke spieren is zo fijn, als je weet wat je daarboven te wachten staat. En boven is een wonder. Transformatie. Hierboven trekt Christus de sluier van Zijn aardse lichaam weg, zoals de apostel Paulus zegt (Hebreeën 10:20), waardoor we de hemel kunnen zien en kunnen communiceren met het hemelse heiligdom. Christus zet de wolk van het menselijk lichaam opzij, laat de Zon des Levens schijnen, het oneindige goddelijke Licht zien, baden in Zijn gelukzaligheid. Overgave aan de Transfiguratie van Christus, dat wil zeggen Zijn goddelijkheid zien en aanvaarden, Hem aanbidden met alle nederigheid en liefde, in gedachte, woord en daad, er met heel ons wezen naar streven. Laten wij met deze gedachten en dit geloof ons nederig tot de Heer wenden om te bidden in de woorden van de hymne: “U bent vandaag getransfigureerd op de berg en toonde Uw goddelijke kracht, en daarom verheerlijken wij allemaal U, o volmaakte Licht.”

Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1
Նկար
1