Etsjmiadzin

De Moederkathedraal van de de Armeens Apostolische kerk is Etsjmiadzin. De kathedraal is door een visioen aan Sint Gregorius de Verlichter laten zien nadat hij het staatsgeloof van Armenië christelijk had gemaakt.

Sint Gregorius de Verlichter predikte groots in Armenië na het verlaten van Khor Virap. Hij predikte het geloof in God en het christelijke licht verspreidde zich door het hele land en daarbuiten. Sint Gregorius de Verlichter had een grote droom en ook een groot verlangen dat hem door een goddelijk visioen werd geschonken. Volgens de traditie ging hij elke nacht de tuinen in en bad hij op zijn knieën. Met deze gebeden stuurde hij niet alleen woorden van dankbaarheid naar God maar vroeg ook iets anders. Het was een verzoek om God te zien, een groot verlangen van zijn oprechte en onschuldige ziel. Toen God de smeekbede van de Heilige hoorde, achtte Hij hem waardig om de glorieuze verschijning van de Zoon van God in een visioen te zien.

Christus verscheen in een visioen voor hem. In een goddelijke licht verscheen Hij met een gouden hamer vast en sloeg ermee op de grond. Hij zei tegen Gregorius de Verlichter dat hij hier een kathedraal moest bouwen. Deze kerk werd Etsjmiadzin genoemd. Etsjmiadzin heeft een diepgaande betekenis in het Armeens. Versimpeld bestaat Etsjmiadzin uit twee woorden, namelijk Etsj wat betekent neerdalen en miadzin wat betekent eniggeborene. Wanneer deze twee woorden samenkomen betekent het de eniggeborene neerdaalde. Dit refereert naar Christus, de eniggeboren God, die neerdaalde in de visioen. 

Het is onmogelijk om een grotere eer en tegelijkertijd een grotere verantwoordelijkheid voor te stellen voor het Armeense volk. Het is de getuigenis van de goddelijke waarheid, de waarheid van het evangelie. De visioen van Sint Gregorius de Verlichter is een uniek fenomeen in de Armeense kerk en het Armeense volk. Zoals tijdens Pinksteren de apostelen vervuld werden met de Heilige Geest, vervulde het hele Armeense volk met de Heilige Geest door de visioen van Sint Gregorius de Verlichter. 

Elk jaar wordt de geboorte van de Heilige Moederkathedraal gevierd, 14 dagen na Pinksteren.

Image
Ejmiacin