Herdenking 108 jaar Armeense Genocide 1915 in Amsterdam

Image
1

Bekroner van heiligen, Christus, die Uw heiligen bekroont, en handelt naar de wil van diegenen die U vrezen, en met liefde en zoetigheid kijkt naar Uw schepselen. Luister naar ons vanuit Uw heiligheid in de hemel, door de voorspraak van de heilige Moeder-Gods, en door de smeekbedes van al Uw heiligen en van de heilige martelaren die gedurende de Armeense genocide hun leven eindigden voor hun geloof en hun identiteit. Luister naar ons Heer en ontferm U, vergeef ons en scheld ons onze zondes kwijt. Maak ons waardig om dankbaar U te verheerlijken samen met de Vader en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Op zondag 23 april heeft er bij de Armeens Apostolische kerk Surp Hoki in Amsterdam een herdenking plaatsgevonden ter nagedachtenis aan de 1,5 miljoen heilige martelaren van de Armeense genocide.

De herdenking begon met de kerkelijke ceremonie, onder leiding van Ter Taron Tadevosyan, waarin de voorspraak van de heilige martelaren wordt gevraagd.

Vervolgens waren er verschillende sprekers die aanduidden dat ontkenning van de Armeense genocide een gevaar is voor herhaling. Er werd verontwaardiging geuit over het uitblijven van internationale veroordeling en sancties tegen de blokkade van de Lachin corridor en de agenda van etnische zuivering in Artsakh (Nagorno-Karabach) door Azerbeidjan. Er werden persoonlijke verhalen van overlevers van de genocide herdacht en de invloed van de verschrikkingen die tot heden toe hun invloed hebben. De Armeense genocide heeft, volgens de sprekers, nog steeds impact op het leven van Armeniërs maar ook niet-Armeniërs, aangezien dit een misdaad tegen de mensheid is die nog steeds ontkent wordt door Turkije en niet erkent wordt door het kabinet.

De eeuwenoude band van Armeniërs met Nederland en in het bijzonder met de stad Amsterdam is nog steeds een hechte band van vriendschap en respect. Sprekers dankten de Armeense gemeenschap dat ze deel mochten uitmaken van deze herdenking. Wij danken hen allen voor hun bijdrage.

Zijne Excellentie Tigran Balayan, ambassadeur van de Republiek Armenië in Nederland, dankte de Nederlanders en in het bijzonder de Nederlandse politici die zich inzetten voor gerechtigheid.

Sprekers waren:
- Voorzitter van de Stichting Grigor Narekatsi - Vahan Avakian
- Ambassadeur van de Republiek Armenië - Zijne Excellentie Tigran Balayan
- Locoburgemeester van Amsterdam - Rutger Groot Wassink
- Tweede Kamerlid voor de Christenunie - Don Ceder
- Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging - Caroline van der Plas
- Voorzitter van de Stichting Armeens Apostolische kerk Surp Hoki - Dikran Migdesyan

Onder de toeschouwers bevonden zich ook Ambassadeur mensenrechten Bahia Tahzib-Lie, Eerste Kamerlid namens JA21 Annabel Nanninga en gemeenteraadsleden van Amsterdam.

Tevens waren er verschillende Armeense en niet-Armeense organisaties aanwezig bij de herdenking. Hun aanwezigheid toont eenheid voor gerechtigheid en respect naar alle slachtoffers.

De aanwezige organisaties waren:
- Stichting Armeens Apostolische kerk Surp Hoki Amsterdam
- Stichting Grigor Narekatsi
- AJO Amsterdam
- Vereniging Armeniëfonds Nederland
- Federatie Armeense Organisaties Nederland FAON
- ASV Gladzor
- Raad van Kerken Amsterdam
- Stichting Sovjet Ereveld
- Assyrische Federatie Nederland
- Vertegenwoordigers van Griekse en Yezidi gemeenschappen

Gedurende de herdenking werden traditionele Armeense liederen uitgevoerd door het ‘Black Swan Quintet.’

De herdenking werd afgesloten met kransleggingen en een minuut stilte.

Dank aan alle sprekers, organisaties, aanwezigen en betrokkenen.

Image
1
Image
1
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a
Image
a