Khorhurd

Khorhurd is een maandelijkse uitgave van de Armeens Apostolische kerk Surp Hoki dat wordt samengesteld door AJO Amsterdam. 

Khorhurd streeft ernaar de gelovigen te informeren over de Heilige Liturgie, kerkgeschiedenis en symbolen van de kerk. De algemene kennis te verbreden en de preken toegankelijk te maken voor alle kerkgangers. 

Dit redactieteam is opgericht door gelovigen voor gelovigen. 'Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.' (1 Korintiërs 12:13, NBV).

De uitgave kunt u op papier krijgen van de desbetreffende maand in de kerk. U kunt deze ook online vinden op onlinetouch.nl/khorhurd

De content die elke maand uitkomt kunt u ook vinden op de website van AJO Amsterdam

 

Image
khorhurd