Oproep - boeken voor bibliotheek

Bij de Surp Hoki kerk in Amsterdam wordt een bibliotheek opgezet met boeken betreffende Armenië en de Armeense diaspora. Op dit moment wordt gewerkt aan de inventarisatie van reeds aanwezige boeken en materialen en aan het opzetten van een online catalogus.

Hebt u boeken, brochures, documenten of andere materialen in huis voor onze bibliotheek en bent u bereid deze aan de bibliotheek te schenken of in bruikleen te geven? Of kent u iemand die dergelijke materialen in huis heeft? Neemt u dan alstublieft contact op met:

Vader Taron Tadevosyan: tel.  06 12796822,

Dikran Migdesyan (initiatiefnemer): tel.  06 53306224,

Anna Maria Mattaar (bibliothecaresse): tel. 06 51197046.